humor, kawały, śmieszne sms'y, czarny humor, humor absurdalny - to wszystko i jeszcze więcej na naszej stronie: lipa.pl
Regulamin

REGULAMIN

 • Korzystanie z naszego serwisu jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu, jak również Polityki Prywatności.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z treści i usług zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do nie podejmowania prób złamania hasła innych użytkowników.
 • Użytkownik zobowiązany jest do nie podejmowania działań zakłócających poprawne działanie Strony lub uzyskanie nie przysługujących mu praw.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzone przez niego treści i oświadcza, że posiada do nich pełnię praw autorskich.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wprowadzone treści.
 • Zakazuje się kopiowania wszelkich treści Strony bez zgody Właściciela
 • Zabronione jest reklamowanie, w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek stron internetowych bez zgody Właściciela.
 • Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach wprowadzonych przez Użytkownika.
 • Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania działania wybranych lub wszystkich usług lub całej Strony.
 • Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z treści i usług, a w szczególności za szkody wynikające z funkcjonowania Strony.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim bez względu na przyczynę jego ujawnienia.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika lub treści bez podania przyczyny.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie jego zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie.
 • Podczas korzystania ze strony obowiązuje całkowity nakaz posiadania dobrego humoru.

LOGOWANIE
Zaloguj się:
Login:
Hasło:

POWIADOM ZNAJOMEGO
PODZIĘKOWANIA
Chcemy podziękować Kamilowi Piątkowskiemu za trud, wytrwałość, cierpliwość, dzielną postawę oraz pomoc przy tworzeniu i administrowaniu tej strony - niech Ci Matka Ziemia w plonach wynagrodzi.
To już jest koniec strony - wracjaj na górę! :)